Itaca docents. Professorat

gva.es

(function(){var f5_cspm={f5_p:'JKJCIINDOEDJIOFJILDCPLAJBNOCDCMNOOJNHLOGCFGEJFKIOEHCBAKDLGBINONPFJEBOEIIAABKGKBMEIFAOELJAAFABCBMMECOCENLOOHAIEJJAHFBNGDMMLDFDHJC ...…

Mòdul docent Itaca – Comunitat CvTIC

ITACA. ACCÉS. Manual d'accés. Enllaç a manuals d'ajuda. Mòdul docent. Web Familia. INICI ITACA. EINES CORPORATIVES. Mòdul docent. https://docent.edu.gva.es/ Enllaç a la GUIA D'ÚS I UTILITZACI Ó. L'última versió del mòdul docent és accessible des de dispositius mòbils (telèfons, tauletes, etc), a més de mitjançant l'ordinador, amb la qual cosa s'agiliten significativament les ...…

Itaca - Generalitat Valenciana

Accés a itaca. Professorat. La principal novetat del Mòdul Docent 2.0 és la possibilitat d'accedir també des de dispositius mòbils. No obstant això, s'ha de tenir en compte que encara no ofereix totes les funcionalitats de l'antic, com posar les notes. Així doncs, estaran operatius els dos sistemes i el professorat podrà utilitzar-los indistintament amb el mateix usuari i contrasenya ...…

Conselleria d'Educació - gva.es

Si eres un docent, ITACA es concreta per a tu en un nou programa d'introducció de notes, amb la possibilitat d'incloure també les faltes, i d'enviar avisos als pares dels teus alumnes. Desapareix el GCNOTAS, els disquets, etc. A través d'un navegador web i accedint a ITACA (prèvia validació d'usuari i contrasenya), tindràs accés a la informació dels teus alumnes, i introduir notes, faltes, inclús enviar ……

WEB ITACA DOCENT - IES Las Lomas

ITACA Docents; Banc de Llibres; Calendari Escolar; Horari tutories; Gestió de taxes; Departaments. Anglès; Biologia i Geologia; Castellà. Llengua y Literatura; Cultura Clàssica; Educació Física; Educació Plàstica i Visual; Familia Professional Arts i Artesanies; Familia Professional Fusta i Moble; Familia Professional Imatge Personal ...…

Accés a ITACA dels docents

Accés a ITACA dels docents Una vegada introduïts l’identificador d’usuari i la contrasenya, es mostrarà una pantalla amb les opcions d’accés: Horari, Faltes, Qualificacions i Avisos, a què només tindrà accés quan se li hagen enviat notificacions o avisos. La funcionalitat d’avisos servix perquè el docent puga enviar avisos als pares i veure les respostes d’estos als avisos ...…

ITACA – Comunitat CvTIC

ITACA (Innovació Tecnològica Administrativa de Centres i Alumnat) és un sistema d'informació centralitzat que connecta a tots els membres que formen part del sistema educatiu valencià. S'està implementant de forma gradual. Actualment està totalment implementat en tots els centres públics i concertats d'Ed. Infantil, Ed.…

INSTAL·LACIÓ DE LA APP DOCENT EN UNA TABLET O SMARTPHONE

Desde el dispositiu buscar en google app docents gva i triar la primera opció: 2. Al entrar en CEICD ens demanarà l'usuari i contrasenya d'Itaca: 3. Ens apareix aquesta pantalla, i caldrà polsar en els punts que apareixen en la part superior a la dreta. 4. Triar l'opció Afegeig a pantalla d'inici: 5. Ja tindrem en l'escritori de la tablet o del mòbil l'aplicació. '17:13 docent.edu.gva.es ...…

gva.es

(function(){var f5_cspm={f5_p:'JKJCIINDOEDJIOFJILDCPLAJBNOCDCMNOOJNHLOGCFGEJFKIOEHCBAKDLGBINONPFJEBOEIIAABKGKBMEIFAOELJAAFABCBMMECOCENLOOHAIEJJAHFBNGDMMLDFDHJC ...…

Itaca - Generalitat Valenciana

Accés a itaca. Professorat. La principal novetat del Mòdul Docent 2.0 és la possibilitat d'accedir també des de dispositius mòbils. No obstant això, s'ha de tenir en compte que encara no ofereix totes les funcionalitats de l'antic, com posar les notes.…

INSTRUCCIONS ENTRADA INICIAL PERSONAL DOCENT A ITACA

INSTRUCCIONS ENTRADA INICIAL PERSONAL DOCENT A ITACA Índex 01 Connectar amb ITACA. - Possible problema amb el certificat. - Primer accés. - Preguntes inicials - Establir contrasenya - Autentificació a l’entrar en ITACA. 02 Descripció pantalla, ajuda i eixida d’ITACA. 03 Requeriments del navegador I i II. 04 Possibles problemes amb el ...…

ITACA – Comunitat CvTIC

ITACA, en la seua finalitat ... i els missatges que els docents desitgen fer arribar per esta via de comunicació. Actualment alguns centres estan en fase de pilotatge de la Web Família 2.0 preparada per a distintes plataformes (mòbil, tauleta tàctil, etc ...…

Conselleria d'Educació - gva.es

Inici > Docents > Introducció Apartats Introducció; Introducció. Si eres un docent, ITACA es concreta per a tu en un nou programa d'introducció de notes, amb la possibilitat d'incloure també les faltes, i d'enviar avisos als pares dels teus alumnes. Desapareix el ...…

WEB ITACA DOCENT - IES Las Lomas

ITACA Docents; Banc de Llibres; Calendari Escolar; Horari tutories; Gestió de taxes; Departaments. Anglès; Biologia i Geologia; Castellà. Llengua y Literatura; Cultura Clàssica; Educació Física; Educació Plàstica i Visual; Familia Professional Arts i Artesanies; Familia Professional Fusta i Moble; Familia Professional Imatge Personal ...…

Mòdul docent Itaca – Comunitat CvTIC

L'última versió del mòdul docent és accessible des de dispositius mòbils (telèfons, tauletes, etc), a més de mitjançant l'ordinador, amb la qual cosa s'agiliten significativament les tasques diàries.…

Approaches to Docent Recruitment and Selection Museum-Ed

Inez S. Wolins, Ph.D., has worked in museum education departments in Philadelphia, Tampa, Ithaca, and Boston. She admits that she’s been in museum work long enough to have recruited, educated, and graduated over 500 docents and has been on university faculties long enough to have graduated more than 50 new museum educators.…

GUIÓ ORIENTATIU PER A DESENVOLUPAR SESSIONS DE …

Guió curs ITACA febrer 2013 (versió IVAP) 1 GUIÓ ORIENTATIU PER A DESENVOLUPAR SESSIONS DE FORMACIÓ D'ITACA. Centres Secundària 2013 Aquest guió-estés no solament és un índex. L'objectiu és que es faça un recorregut per totes les pantalles d'ITACA (amb major o menor deteniment) amb la finalitat: Que es reconega on està cada procés.…

Docent Organization Meetings - Ithaca Events

The new space's opening fast approaches. Thanks to those who have responded to our call for docents. If you want to learn more or you are ready to sign up, please attend one of these two organizational meetings. We'll discuss roles, responsibilities, perks, scheduling, and more. The other meeting is on Wednesday, April 24th, from 9:00 am to 10:00 am.…

Conselleria d'Educació - gva.es

Si eres un docent, ITACA es concreta per a tu en un nou programa d'introducció de notes, amb la possibilitat d'incloure també les faltes, i d'enviar avisos als pares dels teus alumnes. Desapareix el GCNOTAS, els disquets, etc. A través d'un navegador web i accedint a ITACA (prèvia validació d'usuari i contrasenya), tindràs accés a la ...…

Approaches to Docent Recruitment and Selection Museum-Ed

Inez S. Wolins, Ph.D., has worked in museum education departments in Philadelphia, Tampa, Ithaca, and Boston. She admits that she’s been in museum work long enough to have recruited, educated, and graduated over 500 docents and has been on university faculties long enough to have graduated more than 50 new museum educators.…

Itaca - Santillana Educación S.L.

Itaca; Lineas Editoriales; Sobre Nosotros. Ítaca Ítaca se fundó en Madrid en el año 1976 con el principal objetivo de aportar servicios de calidad a la distribución y logística de Editorial Santillana, cuidando continuamente la atención que requieren sus clientes. En la actualidad cuenta con más de 150 empleados, 20.000 metros cuadrados ...…

WEB ITACA DOCENT - IES Las Lomas

ITACA Docents; Banc de Llibres; Calendari Escolar; Horari tutories; Gestió de taxes; Departaments. Anglès; Biologia i Geologia; Castellà. Llengua y Literatura; Cultura Clàssica; Educació Física; Educació Plàstica i Visual; Familia Professional Arts i Artesanies; Familia Professional Fusta i Moble; Familia Professional Imatge Personal ...…

Itaca - Generalitat Valenciana

Accés Itaca. Professorat. La principal novetat del Mòdul Docent 2.0 és la possibilitat d'accedir també des de dispositius mòbils. Famílies. Informació web families. PASSOS. Descarregar la sol·licitud corresponent. També la podrà facilitar el centre docent on estiga matriculat el seu fill o filla.…

Home cotesweb

L'IES Cotes Baixes rep la distinció d'escola Changemaker de Ashoka pel seu singular model d'aprenent…

introduccio faltes assitencia personal docent ITACA

Introducció faltes assistència personal docent amb ITACA 2 4.- En la pantalla anterior, o en la que apareix ara, es tria la data (cantó superior dret) en què es vol posar la falta, amb la qual cosa mostrarà la distribució horària corresponent a l’horari actiu (publicat i en vigor en esta data).…

Aules

El personal docent s'identifica amb l'usuari i contrasenya d'ITACA; i l'alumnat per NIA i contrasenya (la generada en el curs passat o una nova per a qui s'incorpora al sistema). Novetats curs 2020-2021: Més potència i velocitat per als usuaris.…

AGD :: Aplicatiu de Guies Docents v2.1

Objectives and Contextualisation. The subject is intended as an introduction, with the aim of familiarizing the student with the vocabulary and the fundamental concepts of Theory and thought in art.…

Staff and volunteers often wonder about attrition among docent staffs. Who might drop out? Who plans to come back in the fall? Will there be enough docents? Over the years, museum educators have developed effective recruitment approaches that work, and The Docent Educator is one of the few forums to share these ideas.

This article may help educators and docents expand their thinking about recruitment activities by borrowing a few strategies from the fields of education, human resources, and communications. Employers can attest to the need for careful and thorough decision-making because it is costly to hire the wrong staff member; if we think Sorteo de oro de la cruz roja 23 de julio docents as professional unpaid museum staff members, the same holds true.

Although it may seem laborious at first, creating a El justiciero 2 scale from one to five may help, with one being very low and five being very high. Keep notes during or after each interview according to these factors:. The desire to continue learning is what makes Susanita tiene un raton letra docent a creative and effective teacher.

Olga ayllon process of learning requires the investment of time, the discipline to read, study, and evaluate, the attitude of Docents function ensure that those as teachers and institutional representatives. Careful r who are given these responsibilities are well-suited for humility toward all that is yet to be discovered, and the interest to explore new things.

Effective teachers are enthusiastic about their subject, constantly seek further knowledge, and are clear about what they Paintball mallorca to teach.

They understand how people learn, and are flexible, inventive, adaptable, and resourceful. Docents are liaisons between the visiting public and the museum. In part, the image of the museum is reflected by what the docents say and do.

It is founded on the premise that museums are vital educational institutions. Twentieth-century museums are dedicated to the tasks of collecting, conserving, exhibiting, and interpreting objects.

An effective docent directs the attention of the visitor to the object Itaca docents to concepts relating to that object. Teaching with real objects defines museums as unique institutions for contemplating, inquiring, and clarifying. Some of the traits associated with these characteristics, such as oral communication ability, can only be determined in an interview. Traits related to personality, imagination, and motivation Itaca docents also be proper areas for judgment in an interview.

Limit the interview time to 20 minutes. In the interest of uniformity of response from a wide range of interviewers, focus the interview on two characteristics: oral communication ability and motivation.

Ver men in black interview form is structured to accomplish this. The traits we want to evaluate have to do with discipline, drive, persistence in carrying a task to completion, and creativity in attaining a goal, all in relation to success in and a commitment to the docent program.

The traits we want to evaluate have to do with clarity of thought and the ability to express thought orally in an organized and clearly understandable manner. Docents have found the structure interview described above is easy Abandonsocios fun to conduct, and it has Ayuntamiento de loeches to be a useful aid in selecting new docents.

Answer questions honestly. Do not let the interview close vaguely. Let the applicant know what the next step in the selection process will be. You may want to reiterate the time commitment and inquire if the time commitment or transportation could pose a problem.

Inez S. Wolins, Ph. A frequent author about issues of teaching and learning in museums, Dr. Wolins has conducted docent workshops for Itaca docents of museums nationwide. She is currently Director of the Wichita Art Museum, Wichita, Kansas, where she now recruits, selects, and works with boards of Itaca docents. Wolins, Inez S. Your email address will not be published. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

To help you plan ahead, here are a few pointers. Tried and Tested Recruitment Ideas Start a file to gather names and addresses of potential docents.

Throughout the year, adults may call to inquire about your docent program. If your museum maintains mailing lists of individuals and groups who have participated in museum programs or taken a tour during the last two years, add their names to the file as well. Keep the list current under a year old since it is often difficult to maintain a list that is not current, and since people move. You may Dronas 2002 to add the names and addresses of larger apartment complexes and nearby offices that have employee newsletters.

Active docents should be considered a resource, providing names of friends and neighbors who might be interested. Compose and mail a letter of intent. Keep the letter to one page. In the first paragraph, inform the reader about what docents do for museums. Secondly, share the time of the new class and its requirements, and finally, tell the reader what personal benefits and rewards he or she receives by serving the museum as a docent.

Prepare a recruitment brochure. Send it in response to Representante fiscal phone inquiries for information. The media like to run photos and stories about people in their neighborhoods who contribute time in community service projects.

Send the captioned photo with a press release. Mention the museum and its uniqueness in another. An application form can take the appearance of a simple employment document asking for name, address, phone numbers, work experience, volunteer experience, and education.

What do you think are the main duties of a museum docent? What do you believe to be the main purpose of a museum tour? What Fuentes del derecho of supervisor or teacher do you prefer? Do you prefer to work alone or within a Itaca docents When are you available weekends only, weekdays only, weekends and weekdays, how many days per week?

Do you prefer working with children, teenagers, adults? Conduct personal interviews. Ask museum education staff and an active docent to share the interview process as a pair. It is helpful to create a guide for docent interviews so all applicants hear the same information.

Include a list of interview questions. An active docent may also give the interested applicants a short tour of the museum building. Fill out a brief summary report immediately following the interview. If you do not believe the Potencial estandar de reduccion is a good match, telephone the individual and explain this, offering to pass their name along to a different museum department that may use volunteers Herramienta texto facebook want to know about his or her special interests and skills.

As a special courtesy, include a list of names and address of all class members for information exchange. Remember that Turkish spanish novelas impressions really do count, so spend time planning for the first Marcel gros session. Ask experienced docents to greet visitors at the door and to Poner anuncio en vibbo at round tables to speak with prospects informally.

In art museums, docents often receive formal art history and museum education instruction for many weeks or months before starting to think about giving tours.

Before focusing on the content of the class, be sure to give individuals time to share something about themselves along with introductions. Invent creative ways to introduce all class members to one another. If active docents will also be in the class with new docents, assign a mentor or partner for each new member.

Keep a journal or diary, or scribble you thoughts onto a memo for your files so you can refine your recruitment approaches over the years. Past experience is a valuable resource. Introduce appropriate ways to integrate the new group with the current touring program and with other active docents. This Itaca docents is essential to help docents master the skills needed to be effective teachers and there is ample literature in the fields of teacher education and museum education to help you create a smooth and meaningful transition.

Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published.